നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » SREELEKHA IPS THE FIRST WOMEN DGP IN KERALA

    1987 ബാച്ച് IPS ഉദ്യോഗസ്ഥ; സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിപി റാങ്കിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയായി ആര്‍ ശ്രീലേഖ

    ഈ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് ശ്രീലേഖ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നത്.

    )}