നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » THIS IS WHAT HAPPENS TO YOUR BODY WHEN YOU USE HAND SANITIZER EVERY DAY

    ദിവസവും ധാരാളം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ?

    നിലവിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ വളരെയധികം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.