നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » TODAY IS WORLD SARI DAY FROM KATRINA KAIF TO ALIA BHATT WHO BEAUTIFIES THE SARI AR

    World Sari Day | ഇന്ന് ലോക സാരി ദിനം; കത്രീന കൈഫിനെ മുതൽ ആലിയ ഭട്ടിനെ വരെ സാരിയിൽ സുന്ദരിയാക്കുന്നത് ആര്?

    ഈ ആറ് മീറ്റർ സാരിയിലെ ട്രൻഡ്സിനെക്കുറിച്ച് സാരി ഡ്രേപിംഗ് വിദഗ്ധയായ ഡോളി ജെയിൻ പറയുന്നതെന്തെന്ന് നോക്കാം.

    )}