നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » USAIN BOLT HAS TWIN BOYS NAMED THUNDER BOLT AND SAINT LEO BOLT

    Usain Bolt | ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ വീട്ടിലെ 'ഇടിയും മിന്നലും'; ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായി ഉസൈൻ ബോൾട്ട്

    മക്കൾക്ക് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് നൽകിയ പേരാണ് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.

    )}