നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » VALENTINES DAY 2020 HUG AT LEAST FOUR TIMES IN A DAY WILL HELPS TO REDUCE STRESS

  Valentines Day 2020: നിങ്ങൾ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണോ; മിനിമം ഒരു നാലുപേരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ മതി

  ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കും. ഏകാന്തതയെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും.

  • News18
  • |
  )}