Home » photogallery » life » WHAT CAUSES LOW LIBIDO OR LITTLE SEX DRIVE

Low libido | നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക തൃഷ്‌ണ കുറയുന്നുവോ? ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം

നിസ്സാരമെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ ഹനിക്കുന്ന ഏഴ് കാരണങ്ങൾ