നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO DETEL UNVEILED DETEL EASY PLUS WORLDS MOST ECONOMICAL E SCOOTER GH

    Detel Easy Plus | ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനവുമായി ഡെറ്റൽ

    ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള  ശ്രമത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ഡെറ്റൽ സ്ഥാപകനായ യോഗേഷ് ഭാട്ടിയ

    )}