നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO HIGH COURT HAS STAYED THE IMPOSITION OF FINES ON SPEED CAMERA

    'റോ‍ഡിൽ വേഗ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകളില്ല'; സ്പീഡ് കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിഴ ഇടാക്കുന്നത് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

    അഭിഭാഷകനായ സിജു കമലാസനൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി