നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » FUEL PRICES REMAINED UNCHANGED FOR THE SIXTH DAY IN A ROW

    Petrol Diesel Price| തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസവും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

    ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് ഇന്ന് 93.05 രൂപയാണ് വില. ഡീസലിന് 87.53 രൂപയും.

    )}