നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » GOLD PRICES FALL BY RS 280 PER SOVEREIGN KNOW TODAY S RATES

    Gold Price Today| സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം

    ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 4340 രൂപയും പവന് 34,720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

    )}