നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » HERE IS HOW YOU CAN BLOCK YOUR SBI ATM DEBIT CARD TRANSPG

    SBI Debit Card| എസ്ബിഐ എടിഎം, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോ? എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം?

    സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു കാർഡ് നഷ്‌ടപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

    )}