നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » IT RETURN MUST BE SUBMITTED WITHIN DECEMBER 31 SUCH ARE THE DIFFICULTIES TO BE FACED IN CASE OF DELAY

    Income Tax Return | ഡിസംബര്‍ 31 നകം ഐടി റിട്ടേണ്‍ സമർപ്പിക്കണം; വൈകിപ്പോയാൽ നേരിടേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ

    ഒരുലക്ഷത്തില്‍ കടുതല്‍ തുകയുടെ ആദായ നികുതി ബാധ്യതയുള്ളവർ ഓഡിറ്റിങ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അവസാന തിയതിവരെ കാത്തിരിക്കരുത്.