Home » photogallery » money » KERALA EARNS BIG FROM AQUA FARMING INITIATIVES AMONG OTHER STATES

കൂടുമത്സ്യ കൃഷിയിലൂടെ എട്ടു മാസം കൊണ്ട് മൂന്നു ലക്ഷം; വരുമാനത്തിൽ കേരളം മുന്നില്‍

8 മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു കൂടുകൃഷി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം, 396 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ