നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » OIL PRICE INCREASE IN KERALA

    സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂടി; ഒമ്പത് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് 1.27 രൂപ കൂടി

    ഇന്നലെ യഥാക്രമം 11 പൈസയും ആറ് പൈസയും വീതം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു.

    )}