നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » ONE GIANT FISH WORTH RS 36 LAKH WEIGHING 78 KG CAUGHT IN WEST BENGAL 1 JS

    Giant Fish | ഒരു മീൻ വലയിൽ കുടുങ്ങി; വില 36 ലക്ഷം രൂപ; തൂക്കം 78 കിലോ

    മണ്‍സൂണ്‍ കാരണം ഒരു മാസത്തെ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനത്തിന് ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയ്ക്ക് സെപ്റ്റംബറില്‍ കടല്‍ നല്‍കിയതും ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു

    )}