നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » PETROL DIESEL PRICE FUEL PRICES RISE AGAIN IN THE COUNTRY AFTER THE BREAK

    Petrol Diesel Price| ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

    ഇന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 93 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി

    )}