നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » PETROL DIESEL RATES REMAIN UNCHANGED CHECK TODAY S PRICES

    Petrol Diesel Price| ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്ധനവില

    പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 90 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായതോടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുവരെ നികുതിയിൽ കുറവുവരുത്താൻ തയാറായി.

    )}