നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » PETROL DISEL PRICES RISE AGAIN 16 RUPEES 30 PAISE FOR 8 MONTHS

    പെട്രോൾ- ഡീസൽ വില വീണ്ടും കൂടി; 8 മാസം കൊണ്ട് കൂടിയത് 16 രൂപ 30 പൈസ

    തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസല്‍ വില ലീറ്ററിന് 83 രൂപ 59 പൈസയും, പെട്രോളിന് 89 രൂപ 48 പൈസയുമായി.

    )}