നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » RELIANCE BECOMES INDIAS LARGEST PRODUCER OF MEDICAL GRADE LIQUID OXYGEN FROM SINGLE LOCATION 1

    Reliance | ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദകരായി റിലയൻസ്

    ഈ പകർച്ചവ്യാധി കാലത്ത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാവായി മാറിയിരിക്കുന്നു