നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH DIGITAL PLATFORMS TO REDUCE VIDEO STREAMING QUALITY FOR SAVE INTERNET IN INDIA

    തൽക്കാലം എച്ച്ഡിയും അൾട്രാ എച്ച്ഡിയുമില്ല; യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതിന് കാരണം

    Covid 19 | നിലവാരം കുറഞ്ഞ എസ്.ഡി വീഡിയോ കണ്ടന്‍റുകൾ തടസമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഉടനടി സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികളുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചത്