നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH HOW TO IDENTIFY FAKE BANKING APPS

    Fake Banking Apps | വ്യാജ ബാങ്കിങ് ആപ്പുകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

    ബാങ്കിങ് ആപ്പുകള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നോ മാത്രം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

    )}