നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH INFINIX NOTE 11 NOTE 11S PERFORMANCE ORIENTED BUDGET SMART PHONES TRANSPG

    Infinix Note 11, Note 11S: പുതിയ രണ്ട് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഇൻഫിനിക്സ്

    ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഇൻഫിനിക്‌സ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 11 സീരീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിൽ ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 11, ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 11 എസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    )}