നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » money » TECH INTERNATIONAL YOGA DAY 2019 LEARN YOGA AT HOME THROUGH MOBILE

  International Yoga Day 2019: സൗജന്യമായി യോഗ പഠിക്കണോ; എളുപ്പവഴി ഇതാ

  എളുപ്പത്തിൽ ഇനി യോഗ പഠിക്കാം .അതിനുള്ള വഴികൾ ഇതാ. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശീലകൻ പോലും ഇല്ലാതെ യോഗ പഠിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

  • News18
  • |
  )}