നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH IPHONE 12 APPLE MAKES JUMP TO 5G

    iPhone 12| 5ജിയിലേക്ക് കടന്ന് ആപ്പിൾ ; ഐഫോൺ 12 പരമ്പര ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു

    ഐഫോണ്‍ 12, ഐഫോണ്‍ 12 മിനി, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് ഐഫോൺ 12 പരമ്പരയില്‍ പുറത്തിറക്കിയത്.

    )}