നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH JIO EXTENDS HELP TO THE FLOOD AREAS IN CHOORALMALA

    ദുരിതബാധിതമേഖലയിൽ കൈത്താങ്ങുമായി റിലയൻസ് ജിയോ

    പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നെറ്റവർക്ക് ലഭ്യത ജിയോ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട്. ജിയോ ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സും ഡാറ്റയും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു

    • News18
    • |