നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH JIO INTRODUCES NEW PRE PAID PLAN OFFERS 42 GB DATA

    Jio Prepaid Plan: 42 ജിബി സൗജന്യ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ പ്ലാനുകളുമായി ജിയോ

    Jio Prepaid Plan: ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളും 42 ജിബി സൗജന്യ ഡാറ്റയും ഉൾപ്പെടുന്നു!