നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH JOY SEBASTIAN BEHIND THE MAN OF VCONSOL VIDEO APP PICS RV TV

    കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇന്നോവേഷൻ ചലഞ്ചിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ജോയി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ജീവിതവഴികളിലൂടെ

    ഒരു കോടി രൂപയും മൂന്നു വര്‍ഷത്തേക്ക് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുള്ള കരാറുമാണ് സമ്മാനം

    )}