നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH PUBG SEVEN DAYS STAY HOME CHALLENGE FOR ITS FANS IN INDIA

    ഇന്ത്യയിലെ PUBG ആരാധകർക്ക് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത; ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം ആസ്വദിക്കാൻ #StayHomeChallenge

    ലോക്ക് ഡൗൺ അനുഭവം രസകരമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഏഴു ദിവസത്തെ സ്റ്റേ ഹോം ചാലഞ്ചുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് PUBG മൊബൈൽ ഇന്ത്യ.

    )}