നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH STREAMING SERVICES SUCH AS NETFLIX AND AMAZON VIDEO NOW HAVE MORE SUBSCRIBERS GLOBALLY THAN CABLE

    ഇന്‍റർനെറ്റിലെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബർമാരുടെ എണ്ണം കേബിൾ വരിക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ

    കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഈ വ്യവസായത്തിന് വരുമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട്

    • News18
    • |