നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH THE ECLIPSE SHOW THAT DISMANTLES SUPERSTITIONS TV ABS

    കുടുംബശ്രീ വക ഭക്ഷണവും ചായയും; അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കി ഗ്രഹണ പ്രദർശനം

    ഇത്തരം അവസരങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രാവബോധം വളര്‍ത്താനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ പൊളിച്ചുകാട്ടാനുമുള്ള അവസരമാണെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്‍ പ്രൊഫ. കെ പാപ്പൂട്ടി പറഞ്ഞു.​.. റിപ്പോർട്ടും ചിത്രങ്ങളും അശ്വിൻ വല്ലത്ത്...

    )}