നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH THE RS 149 PREPAID RECHARGE BATTLE AS MORE DATA ON RELIANCE JIO THAN AIRTEL AND VODAFONE

    കൂടുതൽ ഡാറ്റയുമായി ജിയോയുടെ 149 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ; എയർടെൽ-വോഡാഫോണിനേക്കാൾ മെച്ചം

    കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് 149 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ജിയോയാണ് മികച്ച ഓഫർ നൽകുന്നത്

    )}