നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH USB CONDOMS DATA BLOCKER TO SAVE YOUR SMART PHONE FROM JUICE JACKER NEW

    യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ യുഎസ്ബി കോണ്ടം കരുതൂ; ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വഴി പണികിട്ടും!

    ഹോട്ടൽ, വിമാനത്താവളം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചാർജിങ് പോയിന്‍റുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിലപ്പെട്ട ഡാറ്റകൾ ചോർത്തപ്പെടുന്നത്

    )}