നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH XIAOMI REDMI CATCHES FIRE COMPANY BLAMES USER DONT DO THESE COMMON MISTAKES TO STAY SAFE

    INFO | ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള അപകടം ഒഴിവാക്കാം; നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

    ഷവോമി ഫോണുകൾ തീപിടിക്കാതിരിക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    )}