നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TRADERS PROTEST AGAINST THE SALE OF DRUGS AND BANNED CHEMICALS ON AMAZON

    CAIT Protest against Amazon | ആമസോണിൽ മരുന്നും നിരോധിത രാസപദാർഥങ്ങളും വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധം

    ആമസോണിന്റെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പോർട്ടലിൽ അനധികൃത വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ 500 ജില്ലകളിലായാണ് സിഎഐടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    )}