നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » AGS OFFICE WINS THIRUVANANTHAPURAM A DIVISION CRICKET LEAGUE

    ഒടുവിൽ എസ്.ബി.ഐ വീണു; തിരുവനന്തപുരം എ ഡിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏജീസ് ജേതാക്കൾ

    തിരുവനന്തപുരം എ ഡിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റിൽ എസ്.ബി.ഐയെ കീഴടക്കി ഏജീസ് ഓഫീസ് ജേതാക്കളായി.. റിപ്പോർട്ട്- ജോയ് നായർ, സീനിയർ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്‍റ്