നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » CRICKETERS WHO ANNOUNCED THEIR RETIREMENT IN 2020

    എംഎസ് ധോണി മുതൽ മുഹമ്മദ് ആമിർ വരെ; ഈ വർഷം വിരമിച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ

    ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും ഈ വർഷം വിരമിച്ച പ്രമുഖർ

    )}