നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » FROM CRISTIANO RONALDO TO CR7 THE MOST SIGNIFICANT TRANSFERS IN FOOTBALL HISTORY IN PICS

    'ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ' എന്ന അത്ഭുത ജാലകം; ക്ലബ് ഫുട്‍ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ട്രാൻസ്ഫറുകൾ

    ഫുട്‍ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചില സുപ്രധാന ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഇതാ

    )}