നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » GAUTAM GAMBHIR RECALLS SPENDING ROOM WITH MS DHONI

    'ചെറിയ മുറിയിൽ നിലത്തു കിടന്നുറങ്ങി; സംസാരം മുഴുവൻ നീണ്ട മുടിയെ കുറിച്ച്': ധോണിക്കൊപ്പമുള്ള ഓർമകളുമായി ഗംഭീർ

    നേരത്തെയും ഗംഭീർ ധോണിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യമുള്ള നായകൻ എന്നാണ് ധോണിയെ കുറിച്ച് ഗംഭീർ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

    )}