നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » IND VS ENG LORDS TEST INDIA HOLD NERVES TO SNATCH EPIC WIN AT LORDS IN PICS

    IND vs ENG| അവസാന ദിനത്തിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ലോർഡ്‌സിൽ ഐതിഹാസിക ജയം കൈക്കലാക്കി ഇന്ത്യ

    ആവേശകരമായ ലോർഡ്‌സ് ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടത്തിലെ അഞ്ചാം ദിനത്തിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലൂടെ

    )}