നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » INDIA VS WESTINDIES POWER HITTING HELP WINDIES TO MAGNIFICANT WIN OVER INDIA

    India Vs WestIndies: വിൻഡീസിനെ ജയിപ്പിച്ചത് അവരുടെ പവർ ഹിറ്റ് ബാറ്റിങ്

    വിൻഡീസ് ഇന്നിംഗ്സിൽ ആകെ 11 ഫോറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, ബൌണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്കും ഗ്യാലിയിലേക്കും പന്ത് പറന്നത് 12 തവണയായിരുന്നു.

    )}