നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » INDIA VS WESTINDIES TURNING POINTS IN 2ND T20

    കാര്യവട്ടത്ത് കളി തിരിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ

    ആവേശപ്പോരിൽ കൂറ്റനടികളുടെ കരുത്തിൽ വിൻഡീസ് അനായാസം ജയിച്ചുകയറിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായ നാലു കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്...