നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » KAPIL DEV SHAVES HEAD IN NEW QUARANTINE LOOK

    ഇത് കപിൽ ദേവോ താനോസോ? ലോക്ക്ഡൗണിലെ രൂപമാറ്റത്തിൽ അന്തംവിട്ട് ആരാധകർ

    എന്തായാലും പുതിയ ലുക്ക് കിടുക്കനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.

    )}