നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » MATCH DRAW CONTINUE BLASTERS LOST FANS ALSO TV DTP

    വീണ്ടും സമനില; ആരാധകരും ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനെ കൈവിടുന്നു 

    ഈ ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി. രണ്ടു ഗോളും പെനാൽറ്റിയിലൂടെ. റിപ്പോർട്ട്/ചിത്രങ്ങൾ- ഡാനി പോൾ

    )}