നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » SANDESH JHINGAN TO PARTS WAYS WITH ISLS KERALA BLASTERS

    മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കൊപ്പം ഇനി ജിംഗനില്ലേ? സന്ദേശ് ജിംഗൻ കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

    ഇതുവരെ 76 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ജിംഗൻ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവുമധികം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമാണ്.

    )}