നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » SOURAV GANGULY OPENS UP ABOUT POLITICAL CAREER

    സൗരവ് ഗാംഗുലി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കോ? ജീവിതം പ്രവചനാതീതമെന്ന് മറുപടി

    അപ്രതീക്ഷതമായാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും ഗാംഗുലി

    )}