നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » TOKYO OLYMPICS GRANT OPENING CEREMONY FROM THE TOKYO OLYMPIC STADIUM THROUGH PICTURES

    Tokyo Olympics| വർണാഭമായ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സ് ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങ് -ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

    ജപ്പാനിലെ ടോക്യോയിൽ അരങ്ങേറിയ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ 32 ആം പതിപ്പ് വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് അരങ്ങേറിയത്.

    )}