നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » 293 JOURNALISTS JAILED WORLDWIDE IN 2021 REACHES GLOBAL HIGH

    Journalists| തൊഴിൽപരമായ കാരണങ്ങളാൽ 2021ൽ ജയിലിലായത് 293 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ; മുന്നിൽ ചൈന

    ഈ വർഷം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 24 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ