നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » AFGHANISTAN CRISIS WHO ARE THE TALIBAN AND HOW DID THEY RISE TO POWER

    Afghanistan | അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയ താലീബാന്‍ ആരാണ് ? അറിയാം

    1994 ലാണ് താലിബാന്‍ രൂപീകൃതമായത്.

    )}