നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » DONALD TRUMP IMPEACHED FOR ABUSE OF POWER FACES A SENATE TRIAL

    ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം പാസായി; ഇനി സെനറ്റിൽ

    197നെതിരെ 230 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം പാസായത്.