നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » FIVE YEARS IN PRISON FOR TAKING PHOTOS UNDER SKIRT IN HONG KONG

    സ്ത്രീകളുടെ പാവാടയ്ക്കടിയിലൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അഞ്ചുവർഷം ജയില്‍; പുതിയ നിയമവുമായി ഹോങ്കോങ്

    ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലാണ് പുതിയ നിയമം പാസാക്കിയത്. (എല്ലാ ഫോട്ടോകളും - എപി)

    )}